Aloita


AIJAITTELIJA
Selvitä mistä kipu voi johtua ja mistä saat apua.
Klikkaa mihin tahansa aloittaaksesi.
Napauta sitten Aijaittelijaa kohtaan,
missä tunnet kipua.