Fysiatrin etävastaanotto

Fysiokeskus Kouta tarjoaa uutena palvelunaan Fysiatrin etävastaanoton. Vastaanotolla asiakkaan mukana on fysioterapeutti, joka toimii samalla Fysiatrin “apukäsinä” tutkimustilanteessa. Tällä tavoin palvelu muistuttaa lääkärin vastaanottokäyntiä, kuitenkin fysioterapialla tehostettuna. Näin saamme muodostettua kokonaisvaltaisen kuvan asiakkaan ongelmasta. Yhteisvastaanoton hyötynä on yhdenmukainen kommunikaatio ja hoitoprosessin nopeutuminen. Asiakas saa kuntoutukseen saman ohjeistuksen lääkäriltä ja fysioterapeutilta. Lisäksi kaikilla on yhteneväinen käsitys asiakkaan tilanteesta, jolloin hoitoprosessin käynnistäminen on nopeaa ja tehokasta. Samalla varmistutaan ettei mikään asiakkaan mainitsema merkityksellinen yksityiskohta jää ainoastaan toisen asiantuntijan tietoon. Tämä muodostaa tehokkaan ja katkeamattoman hoitoketjun.

Fysiokeskus Kouta tekee yhteistyötä Loisto Terveyden erikoislääkärien Jani Takatalon ja Juhani Määtän kanssa, jotka ovat pitkän linjan ammattilaisia tuki- ja liikuntaelimistön kuntoutuksessa. Molemmat kouluttavat aktiivisesti lääkäreitä ja fysioterapeutteja sekä tekevät tutkimustyötä potilastyön ohella. Molemmat ovat väitelleet lannerangan magneettikuvantamiseen liittyvistä aiheista. Jani on pohjakoulutukseltaan fysioterapeutti ja molemmat ovat käyneet 3,5 kestävän OMT-erikoistumiskoulutuksen, mikä on tuki- ja liikuntaelinten konservatiiviseen hoitoon ja kuntoutukseen keskittyvä koulutus. Tämä erityisesti helpottaa yhteistyön tekemistä asiakasta hoitavien fysioterapeuttien kanssa.

Jani Takatalo

Juhani Määttä

 

Mikä Fysiatri on

Fysiatri on erikoislääkäri, joka on perehtynyt tuki- ja liikuntaelinvaivojen konservatiiviseen eli ei-leikkaukselliseen hoitoon ja kuntoutukseen. Yleisimpiä vaivoja ovat selkä- ja niskavaivat sekä erilaiset ylä- ja alaraajojen ongelmat. Fysiatrin vastaanotot kestävät yleensä 45-60min, jotta tilanteesta saadaan kattava arvio ja tehdään hoito- ja kuntoutussuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. Keskeistä on henkilön kokonaisvaltainen tilanteen huomiointi ja läheinen yhteistyö fysioterapeuttien kanssa. Olennaista on, että myös asiakas ymmärtää, mistä hänen ongelmassaan on kyse.

Vaivojen alkuperää selvittäessään ja kuntoutusta suunnitellessaan fysiatri voi määrätä lisätutkimuksia tehtäväksi, kuten magneettikuvauksen (MRI) tai hermoratatutkimuksen (ENMG).Fysiatri ei tee leikkauksia, mutta voi tarpeen vaatiessa yhdessä leikkaavan lääkärin (kirurgin, ortopedin) kanssa miettiä leikkauksen tarvetta.

Fysiatrin ja fysioterapeutin yhteisvastaanotot ovat kestoltaan 60 min.

Soita ja varaa aika!

Jaa tämä:

Kuinka aloitat