McKenzie – MDT menetelmä

MDT eli mekaaninen diagnostisointi ja terapia on Robin McKenzien 1960-luvulla kehittämä tutkimus- ja hoitomenetelmä selkärangan ja raajanivelten kiputiloihin. Se on tehokas hoitomenetelmä etenkin selkärangasta peräisin olevissa kiputiloissa. Selkärangan välilevyperäiset vaivat voivat tuntua paikallisena oireena selässä tai säteillä alaraajoihin ja yläraajoihin. Välilevyperäiset oireet reagoivat aika usein positiivisesti toistoliikkeisiin tai pitkäkestoisiin asentoihin, joten oireet saadaan hyvin taltutettua tekemällä oikeisiin suuntiin toistoliikkeitä sekä oikella asennon ylläpidolla.

Suurin osa tuki- ja liikuntaelimistön kivuista johtuu ”mekaanisista” syistä jolla tarkoitetaan sitä, että tavalliset päivittäiset liikkeet ja asennot voivat aiheuttaa kipua. MDT: avulla pyritään erilaisten liikkeiden ja asennon korjauksen avulla poistamaan kipua ja palauttamaan rangan normaali toiminta.

Kuntoutuksessa sinulle ohjataan asennon hallintaa, yksilölliset harjoitukset ja keinot hallita oireita ja vaivojen ennaltaehkäisyä. Kuntoutuksessa pääpaino on asiakkaan itse suorittamilla toistoliikkeillä tai pitkäkestoisilla asennoilla ja terapeutin tekniikoita käytetään vain tarvittaessa. Näin opit heti alusta asti itse hoitamaan ja ennaltaehkäisemään selkäoirettasi

MDT on ajatusmalli, johon terapeutit ja potilaat maailmanlaajuisesti luottavat ja jota he käyttävät. Se perustuu potilaan opettamiseen ja aktiiviseen osallistumiseen selkä-, kaula- ja raajaongelmia hoidettaessa. Tämä on ehkä yksi eniten tieteellisesti tutkittu fysioterapian menetelmä.

Hoidon päätavoitteena ovat:

  • Poistaa kipu
  • Palauttaa rangan/nivelen täydellinen toiminta
  • Ehkäistä vaivan uusiutuminen ja paheneminen

 

Jaa tämä:

Kenelle se sopii

Palvelu sopii kaikille selkärangan ja raajanivelten kiputiloista kärsiville, istumatyöntekijästä huippu-urheilijaan. Etenkin akuuteissa “noidannuolissa” tämä keino on todettu toimivaksi! Oli kipu selässä tai heijastavana kipuna ylä- tai alaraajoissa, on MDT-terapia (mekaaninen diagnostisointi), tutummin McKenzie-menetelmä siihen oiva apu. Tämä ei sovi sinulle, jos oireen syynä on mm. lonkkakuluma, selkärangan ahtauma, SI-nivelen ongelma tai krooninen kiputila.

Mihin oireisiin saat apua

Jos päämääränäsi on poistaa kipua, palauttaa rangan tai nivelen toimintakyky sekä ehkäistä vaivan uusiutuminen ja paheneminen, on tämä menetelmä sinua varten! Samalla saat fysioterapeutiltasi sinun tilanteeseesi parhaiten sopivat itsehoitokeinot.

Miten se toimii

Menetelmä perustuu yksilölliseen lähestymistapaan, jonka avulla kerätään tarkkaa tietoa oireista sekä toimintakyvystä. Hoidon pääpaino on asiakkaan omatoimisessa harjoittelussa, jonka vuoksi hoito-ohjelma suunnitellaan mahdollisimman tehokkaaksi sekä asiakkaan itse toteutettavaksi. Liikesarjojen avulla ohjaillaan rangan ja nivelten toiminnallisuutta kohti kivuttomampaa ja vapaampaa liikettä.

McKenzie – MDT menetelmä koostuu neljästä vaiheesta:

Tutkiminen

Potilaan tullessa esim. alaselkäkivun, tai jalkoihin säteilevän oireen takia hoitoon, niin aluksi MDT terapeutti haastattelee häntä ja kerää yksityiskohtaista tietoa oireiden laadusta ja käyttäytymisestä. Häntä pyydetään tekemään tiettyjä liikkeitä ja lepäämään tietyissä asennoissa. Oireiden käyttäytyminen ja liikelaajuuden muuttuminen toistoliiketestauksessa antaa terapeutille tietoa, jonka perusteella hän voi luokitella ongelman. Näiden perusteella tehdään kuntoutussuunnitelma.

Luokittelu

MDT:n menetelmän avulla oireista kärsivät voidaaan luokitella kolmeen eri ryhmään, jossa a) luokkaan kuuluuvat he joiden ongelma on välilevyperäistä ja hyötyvät hyvin MDT:stä. b) luokassa ongelmat johtuvat kehon rakenteellisista muutoksista esim. nivelkapseli tai sitä tukevien rakenteiden muutoksista. Tässä ryhmässä on tärkeää noudattaa säännöllistä harjoitusohjelmaa, jossa toistuvasti venytetään kireitä kudoksia ongelman poistamiseksi. Luokassa c) ongelmat johtuvat asennon hallinnan ongelmista, jolloin pääpaino terapiassa oikean asennon ja ryhdin ohjaamisella. Muuhun ryhmään kuuluuvat vakavasta patologiasta johtuvat vaivat, ei-mekaanisesta syystä johtuvat ongelmat, krooniset kiputilat, stenoosi, lonkkakuluma, SI-nivel ongelmat jne.

Terapia

Tutkimuksessa saatujen tietojen pohjalta terapeutti ohjaa potilaalle eri harjoituksia, oikeita rangan kuormitustapoja sekä neuvoo mitä asentoja tulisi tilapäisesti välttää. Tavoitteena on antaa mahdollisimman tehokasta terapiaa mahdollisimman vähillä käynneillä. Hoito-ohjelma, jota voi itse toteuttaa viisi-kuusi kertaa päivässä lyhyellä aikavälillä on suurella todennäköisyydellä tehokkaampaa kuin hoito, jonka terapeutti toteuttaa yksi tai kaksi kertaa viikossa asiakkaan puolesta. Hoidon painopiste on potilaan omassa aktiivisessa hoitoon osallistumisessa. Näin voidaan vähentää vastaanottokäyntien määrää, säästää aikaa ja rahaa. Useimmat potilaat voivat onnistuneesti hoitaa itse vaivansa kunhan ovat saaneet tarvittavaa tietoa ja sopivia liikkeitä itsensä hoitamiseksi.

Ennaltaehkäisy

Potilaan oppiessa hoitamaan nykyistä oiretta, saat samalla neuvoja siitä miten vähennetään oireen uusiutumisriskiä. Jos oireet uusiutuvat, niin pystyt reagoimaan niihin nopeasti tekemällä turvallisia ja tehokkaita harjoituksia.

Hinta, vaiva ja aika

Tämän menetelmän avulla menetät päivästäsi useita minuutteja omatoimiseen harjoitteluun, mutta se mitä saat on enemmän. Voit löytää keinon hoitaa itseäsi turvallisella ja tehokkaalla tavalla. Aktiivinen osallistuminen ja itsehoidon oppiminen voivat vähentää vastaanottokäyntien tarvetta, säästät siis aikaa ja rahaa! Ja mikä parasta, voit päästä eroon toimintakykyä haittaavista kivuista. Harjoitteiden toteuttaminen ei vaadi kuntosalia, vaan siihen riittää oma kotisi

Miksi saat tuloksia

Henkilökuntamme on kouluttautunut terapiamenetelmään ja toteuttanut terapiaa jo kymmenen vuoden ajan. Useat asiakastapaukset ovat saaneet McKenzie MDT-terapiasta avun sekä samalla oppineet hyödyntämään liikkeen avulla tapahtuvaa harjoittelua omatoimisesti jo kivun alkuvaiheilla, joka vähentää uusiutumisriskiä. Menetelmä perustuu vahvaan tieteelliseen tutkimukseen ja on yksi tutkituimmista fysioterapian menetelmistä.

Kuinka aloitat

Tekijät

Ari Ylitalo