Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia lyhyesti

Psykofyysisessä fysioterapiassa keskitytään kehon ja mielen yhteyteen. Se tunnistaa, että fyysiset oireet, kuten kipu tai liikkuvuuden rajoitukset, voivat liittyä psykologisiin tekijöihin, kuten stressiin tai emotionaalisiin traumoihin.

Tavoitteena on auttaa sinua ymmärtämään ja käsittelemään sekä fyysisiä että psyykkisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat negatiivisesti hyvinvointiisi. Siinä käytetään sekä perinteisiä fysioterapian menetelmiä, kuten liikeharjoituksia ja manuaalista terapiaa, kuin myös psykologisia strategioita, kuten hengitys- ja rentoutusharjoituksia, sekä stressinhallintatekniikoita.

Jaa tämä:

Kenelle se sopii

  • Kroonisista kivuista kärsivät
  • Stressistä ja ahdistuksesta kärsivät
  • Trauman kokeneet
  • Psykologisiin tekijöihin liittyvistä liikuntaongelmista kärsivät

Mihin oireisiin saat apua

Psykofyysinen fysioterapia voi sopia tilanteessa

  • Kun kivulla ei ole selvää fyysistä syytä.
  • Haluat oppia tunnistamaan ja käsittelemään kehon stressireaktioita.
  • Haluat oppia käsittelemään trauman fyysisiä vaikutuksia, joita voivat olla etenkin vireystilan säätelyn ongelmat.
  • Tarvitset apua jännityksestä, tai pelosta johtuviin fyysisiin oireet, kuten lihaskireyksiin ja hermostollisiin oireisiin (sydämen tykytykset, raajojen kylmääminen, kylmähikisyys, hyperventilaatio tai pinnallinen hengitys).
  • Haluat ymmärtää paremmin oman kehosi ja mielesi vuorovaikutusta, sekä miten niihin vaikuttamalla voit lisätä hyvinvointiasi.

Miten se toimii

Kehon ja mielen tuntemuksen lisääminen

Psykologiset tekijät vaikuttavat meidän fyysiseen hyvinvointiimme olennaisella tavalla, kuten myös fyysiset tekijät vaikuttavat sisäiseen hyvinvointiimme. Terapian aikana luomme kattavan kuvan sinun hyvinvointiisi vaikuttavista tekijöistä ja luomme strategian oireiden poistamiseen, tai vähentämiseen. Saat konkreettisia harjoitteita ja menetelmiä jotka sopivat sinun tilanteeseesi, sekä tukea ja ohjausta. Terapian aikana yleensä yhdistellään eri keinoja koko fysioterapian työkalupakki hyödyntäen. Tulet ymmärtämään paremmin kehon ja mielen vuorovaikutuksen toimintaa ja voit tämän kautta ohjata elämääsi entistä paremmin.

Hengityksen yhteys stressiin

Hengitys on on usealla eri tavalla fyysisen ja henkisen hyvinvointimme keskiössä. Hengityksen muutokset ovat yksi ensimmäisiä merkkejä psykologisesta stressistä. Stressi voi esimerkiksi aiheuttaa lyhyitä uloshengityksiä ja pidätettyjä sisäänhengityksiä, jolloin apuhengityslihakset korvaavat pallealihaksen toimintaa. Tämä stressireaktio voi ilmetä, kun emme pysty käsittelemään tietoisesti elämämme haasteita. Tasapainoinen hengitys on tärkeää sekä fyysisen että henkisen hyvinvoinnin kannalta, ja se voi auttaa lievittämään useita fyysisiä oireita, kuten kipua, jännitystä ja ruoansulatusongelmia. Hengitysharjoitukset ovatkin olennainen osa stressinhallintaa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

 

Miksi saat tuloksia

Ihmisen toimintakyky koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä, ja näiden kolmen toimintakyvyn osa-alueen yhteistoiminnasta. Psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti, kehontuntemusten asiantuntijana, antaa oman panoksensa toimintakyvyn kohentamiseen, kehon ja mielen yhteistoimintaa ohjaamalla. Käytännön työssä, yksilö- tai ryhmämuotoisessa terapiassa, psykofyysiseen fysioterapiaan kuuluu; kuntoutujan tutkiminen, fysioterapiajakson tavoitteiden asettaminen, terapia-jakso erilaisine harjoituksineen sekä asetettujen tavoitteiden tarkastelu. Fysioterapeutti työskentelee moniammatillisessa yhteistyössä kuntoutujan muun asiantuntijaverkoston kanssa, kuntoutujan omat voimavarat huomioon ottaen.

Kuinka aloitat

Tekijät

Pirkka Horsma