Psykofyysinen fysioterapia

pyskofyysinen fysioterapia fysiokeskus kouta

Psykofyysisessä fysioterapiassa kiinnitetään huomiota siihen miten keho reagoi ympäristön ärsykkeisiin sekä ajattelun ja mielen erilaisiin muutoksiin. Lähtökohtana on asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen huomioiden senhetkinen elämäntilanne, voimavarat ja tarpeet. Esimerkiksi tunteet ovat aina kehollisia kokemuksia, psykofyysisen fysioterapian avulla on mahdollista oppia tunnistamaan tunteiden yhteys keholliseen oireiluun ja näin saada apua mm. ahdistuneisuuteen, jännittyneisyyteen, erilaisiin kiputiloihin sekä stressin ja traumakokemusten aiheuttamiin vireystilan säätelyongelmiin. Tavoitteena on yhdessä fysioterapeutin kanssa löytää keinoja hermoston tasapainotilan palauttamiseen, positiivisten kehokokemusten löytämiseen, rentoutumisen oppimiseen kehonkuvan vakauttamiseen esimerkiksi syömishäiriö asiakkailla ja näiden kautta toimintakyvyn lisääntymiseen. Psykofyysisen fysioterapian menetelmiin kuuluu erilaiset manuaaliset menetelmät, ohjatut hengitys- ja rentoutusharjoitukset, kehonhahmotusharjoitukset sekä aina yksilöllisesti suunnitellut toiminnalliset harjoitukset tukemaan arjessa selviytymistä.

Psykofyysiseen fysioterapiaan voi tulla ilman lääkärin lähetettä tai tavallisella fysioterapia lähetteellä.