Fysioterapeutin suoravastaanotto tarkoittaa sitä, että potilas voi hakeutua fysioterapeutin vastaanotolle ilman lääkärin lähetettä erilaisten tuki-ja liikuntelinvaivojen vuoksi. Tämä käytäntö on monissa maissa yleistynyt, ja se antaa potilaille nopeamman pääsyn fysioterapeuttiseen arvioon ja hoitoon. Tässä on joitakin keskeisiä näkökohtia fysioterapeutin suoravastaanotosta:

 • Itsearviointi ja ohjaus: Fysioterapeutti arvioi potilaan tilan, keskustelee oireista ja kartoittaa potilaan terveyshistorian. Tämä prosessi auttaa fysioterapeuttia ymmärtämään, millaisesta toiminnallisesta häiriöstä potilas kärsii.
 • Tutkiminen ja testaus: Fysioterapeutti suorittaa fyysisen tutkimuksen ja testauksen arvioidakseen potilaan liikkuvuutta, voimaa, tasapainoa ja muita liikuntaelimistön ominaisuuksia. Tämä auttaa tunnistamaan ongelman juurisyyn ja ohjaamaan hoidon suunnittelua.
 • Kuntoutussuunnitelma: Fysioterapeutti laatii yhdessä potilaan kanssa kuntoutussuunnitelman, joka voi sisältää erilaisia harjoitteita, liikkeitä ja muita hoitomuotoja. Suunnitelma räätälöidään yksilöllisesti potilaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.
 • Hoito: Fysioterapeutti voi tarjota erilaisia hoitomuotoja suoravastaanotolla, kuten manuaalista terapiaa, akupunktiota, hieronta ja mahdollisesti erilaisia fysikaalisia hoitomenetelmiä
 • Seuranta: Potilasta seurataan ja hoitosuunnitelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa potilaan edistymisen tai tilanteen mukaan. Fysioterapeutin tehtävänä on varmistaa, että hoito on tehokasta ja turvallista.

On tärkeää huomata, että fysioterapeutin suoravastaanotto ei korvaa lääkärin roolia tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi murtumien, vakavien tapaturmien, infektioiden ja muiden vakavien oireiden kohdalla lääkärin osaaminen ja diagnostiset mahdollisuudet ovat välttämättömiä. Tarvittaessa asiakas ohjataan lääkärin vastaanotolle, jos ei ongelma ei ole hoidettavissa fysioterapian keinoin.

Monen vaivan kohdalla kannattaa tulla ensin fysioterapeutin suoravastaanotolle ilman lääkärin lähetettä. Esim. kivut selän, niskan tai raajojen alueella voivat voimakkaasti häiritä liikkumista ja rajoittaa toimintakykyä.

 

 

Jaa tämä:

Kenelle se sopii

Tämä palvelu on suunniteltu vastaamaan erilaisiin tuki- ja liikuntaelinvaivoihin, joita voivat kokea eri ikäiset henkilöt eri elämäntilanteissa. Suoravastaanotto sopii työikäisille,koululaisille, ikääntyville ja urheilijoille, jotka kärsivät selkä- tai niskakivuista, sekä äideille, jotka tarvitsevat tukea kehon palautumiseen synnytyksen jälkeen.

Palvelulla tarjotaan konkreettista apua ja hoitoa jo olemassa oleviin oireisiin. Joten, jos koet selkäkipua, nivelvaivoja tai muita liikuntaelimistön ongelmia, tämä suoravastaanotto on tarkoitettu juuri sinulle.

Mihin oireisiin saat apua

Näissä akuuteissa vaivoissa kannattaa tulla fysioterapeutin vastaanotolle

 • Niskakipu
 • Selkäkivut
 • Kivut jaloissa ja käsissä
 • Päänsärky tai huimaus
 • Urheiluvammat

Lääkärin vastaanottoa suosittelemme

 • Jos on epäily murtumista
 • Korkea kuume, infektiot
 • Vakavat tapaturmat
 • Erittäin kova, äkillinen päänsärky tai huimaus
 • Virtsanpidätysongelmat ja ulosteen karkailu

Tule palveluun saadaksesi nopeampaa ja suoraviivaisempaa apua tuki- ja liikuntaelinongelmiisi. Vältä turhaa odottelua lääkärin vastaanotolla ja hakeudu suoraan fysioterapeutin hoitoon. Palvelumme tarjoaa sinulle mahdollisuuden päästä nopeasti kuntoutukseen ilman tarvetta odottaa lääkärin lähetteen saamista.

Jos koet selkä- tai niskakipua, nivelvaivoja tai muita liikuntaelimistön oireita, tule suoravastaanotollemme saadaksesi välitöntä asiantuntijaohjausta ja hoitoa. Nopeutettu kuntoutuspolkumme säästää aikaa ja mahdollistaa nopeamman paluun hyvinvointiisi ilman tarvetta ylimääräisille vaiheille tai odotteluille.

Miten se toimii

Tämä palvelu tarjoaa yksilöllistä fysioterapiaa, joka perustuu asiakkaan tarpeisiin. Käytämme huolellista tutkimusta ja testausta määrittääksemme ongelman juurisyyn ja laadimme räätälöidyn kuntoutussuunnitelman. Palvelu toimii tarjoamalla täsmäharjoitteita ja hoitomuotoja, kuten manuaalista terapiaa, fysikaalisia hoitoja ja akupunktiota, mikä tuottaa konkreettisia hyötyjä, kuten kivunlievitystä, parempaa liikkuvuutta sekä keinoja oman vaivan hallitsemiseksi.

Fysioterapiassa sinut tutkitaan huolellisesti ja tämän jälkeen määritellään, minkälaisesta toiminnallisesta häiriöstä on kyse. Fysioterapeuttinen yhteenveto ja kuntoutussuunnitelma ohjaavat hoitoa. Fysioterapeutin suoravastaanotto sisältää täsmäharjoitteiden ja liikkeiden lisäksi myös tarvittavan muun terapian, kuten manuaalisen terapian tai akupunktion. Mikäli tutkmisen aikana paljastuu, että kyse on muusta kuin toiminnallisesta häiriöstä, tai tilanne vaatii jatkoselvitystä, sinut ohjataan lääkärin vastaanotolle.

Hinta, vaiva ja aika

Hinta tähän palveluun liittyy aikaan ja vaivaan, jonka asiakas investoi oman hyvinvointinsa parantamiseksi. Vaikka harjoitukset saattavat aluksi tuntua vaivalloisilta, niiden tuoma hyöty on suuri, kuten kivun väheneminen ja parempi liikkuvuus. Asiakas joutuu investoimaan myös tuntejaan ja mahdollisesti muuttamaan tapojaan, mutta nämä ponnistelut johtavat pitkällä aikavälillä parempaan terveyteen ja hyvinvointiin.

Miksi saat tuloksia

Voit luottaa siihen, että palvelu toimii, koska fysioterapeuttimme ovat koulutettuja ammattilaisia, joilla on laaja kokemus liikuntaelimistön ongelmien hoidosta. Suuri osa asiakkaistamme saa konkreettista apua ja parannuksia oireisiinsa. Luotettavuutemme perustuu myös asiakaspalautteisiin ja positiivisiin tuloksiin, joita olemme saavuttaneet ajan mittaan.

Suoravastaanotto-koulutuksesta:

 • Fysioterapeutin suoravastaanotto on akuuttivastaanottotoimintaa, jossa tuki- ja liikuntaoireinen asiakas hakeutuu fysioterapeutin tutkimukseen ja ohjaukseen ilman lääkärin lähetettä.
 • Suoravastaanottokoulutuksen laajuus on 15 opintopistettä ja se koostuu seuraavista opinnoista:
  • Tuki- ja liikuntaelinpotilaan kliininen fysioterapia- ja ohjausosaaminen 7 op
  • Tuki- ja liikuntaelinpotilaan erotusdiagnostiikka 5 op
  • Kehittämistyö 3 op
 • Pääkouluttajat :
  • Markku Paatelma, Tft,Ft, OMT-kouluttaja
  • Jouko Heiskanen, LL, Ft, Fysioterapian lehtori
 • Suoravastaanotto koulutuksen tarkoitus on lisätä fysioterapeuttien ammattitaitoa TULES- vaivojen diagnostisoimisessa ja harjotteiden ohjaamisessa. Koulutus antaa fysioterapeuttisen tutkimisen ja ohjauksen lisäksi valmiuksia lääkehoidon ja sairaslomatarpeen arviointiin. Koulutuksen käytyään fysioterapeutti voi tiedottaa osaamisestaan ja markkinoida suoravastaanottovalmiuttaan sekä asiakaskunnalleen että yhteistyötahoille ja tehdä yhteistyötä suoravastaanottotoiminnan toteuttamisessa toimi-alueellaan.
 • Tutkimisen ja vaivojen erottelun lisäksi suoravastaanottokoulutuksessa painottuu harjoitteiden ohjaus ja terapian toteuttaminen huomioiden akuuttivaiheen lisäksi jo kroonistuneet vaivat.

Kuinka aloitat