Urheilufysioterapia lyhyesti

Urheilufysioterapialla pyritään kehittämään ja ylläpitämään urheilijan/kuntoilijan optimaalista toimintakykyä sekä terveyttä. Toiminnalla pyritään lisäämään urheilijan harjoitettavuutta ja suorituskykyä sekä vähentämään loukkaantumisherkkyyttä.

Urheilu-/liikuntavamman sattuessa urheilufysioterapian avulla pyritään optimoimaan kudosten paranemisprosessit sekä turvaamaan tehokas ja turvallinen paluu urheilun/liikunnan pariin.

Harjoittelu rasittaa urheilijan ja aktiiviliikkujan lihaksia sekä niveliä. Urheilufysioterapeutin tulee ymmärtää urheilijan / kuntoliikkujan elämää, tavoitteellista harjoittelua, loukkaantumisia sekä paluuta takaisin liikuntaan/urheiluun. Harjoittelun ollessa suunnitelmallista sekä oikein toteutettua suorituskyky paranee ja alttius loukkaantumiselle vähenee.

Jaa tämä:

Kenelle se sopii

Urheilufysioterapia sopii kaikenikäisille ja -tasoisille liikkujille

Urheilufysioterapialla pystytään auttamaan ja tukemaan kaikenikäisiä tavoitteellisesti harjoittelevia kasvuikäisiä ja aikuisia, kilpaurheilijoita, kuntoliikkujia tai liikunnan aloittamista suunnittelevia.

Ennalta ehkäisevä eli preventio ja fyysinen harjoittelu toimivat parhaiten terveille urheilijoille, jolloin harjoittelu keskittyy eri ominaisuuksien kehittämiseen, liikkeen terveellisyyteen sekä urheilullisuuteen. Kasvuikäisille opetetaan oman kehon hahmottamista, motorisia taitoja ja liikevariaatioita yleisestä kohti lajinomaisuutta. Lisäksi opetellaan harjoittelua sekä urheilijan kapasiteettia lisätä kuormaa. Kuntoliikkujan osalta hahmotetaan liikuntamääriä, monipuolisuutta ja niiden vaikutuksia kehoon.

Kuntoutus ja Return to Sports harjoittelu ovat tarpeen urheilijan tai liikkujan vammautuessa. Tyypillisiä tilanteita ovat erilaiset kiputilat, rasitusvammat tai loukkaantumiset. Urheilufysioterapeutti ymmärtää eri kudosten paranemisaikataulut ja rakentaa tämän pohjalta suuntaviivat kuntouttavasta harjoittelusta kohti progressiivisesti etenevää paluuta lajin/ liikunnan pariin. Kuntoutumisen aikana toteutetaan korvaava ja ylläpitävää harjoittelua ominaisuuksille ja kehon osa-alueille, joita voi harjoittaa kuntoutumisen aikana. Ennen paluuta kilpailun pariin on Return to Sports harjoittelu erittäin tärkeää tehokkaan ja turvallisen paluun kannalta. Ominaisuuksiltaan liian heikoksi jäänyt urheilija/kuntoilija on kohonneessa riskissä vammautua uudelleen.

Mihin oireisiin saat apua

Urheilufysioterapiaan kannattaa tulla mieluiten jo ennaltaehkäisevässä mielessä, esimerkiksi lihastasapainokartoitukseen tai askelanalyysiin, jotta mahdollisia riskitekijöitä vammoille ja rasitusvaivoille voidaan vähentää.

Urheilu-/liikuntavamman sattuessa urheilufysioterapian avulla pyritään optimoimaan kudosten paranemisprosessit sekä turvaamaan tehokas ja turvallinen paluu urheilun/liikunnan pariin.

Urheilijan / kuntoilijan rasitusvammat ovat usein ennaltaehkäistävissä hyvällä valmennuksella, huolellisella lajianalyysillä ja kuormittumisen analysoinnilla. Myös alttius tapaturmaisille urheiluvammoille on usein nähtävissä jo ennen varsinaista tapaturmaa. Puutteellinen kuormittuminen saattaa myös hidastaa tai estää urheilijan ja yhtä lailla kuntoilijan kehityksen.

Miten se toimii

Preventio-ohjelmat

Lihastasapainokartoitus

 • Kohonneen vamma-alttiuden tunnistaminen, lihastasapainokartoitus
 • Ennalta ehkäisevä fysioterapia
 • urheiluhieronta / fasciakäsittelyt / nivelmobilisoinnit
 • lihaskuntoharjoittelu

Kuntoutus

 • Loukkaantumisen tapahtuessa
 • Akuutti tai krooninen kipu/vamma
 • Kudosten paranemisaikataulu
 • Kuntouttavaa harjoittelua
 • manuaalinen terapia, Shockwave,-paineaaltohoito, LPG, akupunktio, teippaukset jne.

Fyysinen harjoittelu

 • Harjoittelun / kuntoutuksen ohjelmointi lajin, iän ja tavoitteiden mukaisesti
 • turvallinen paluu liikunnan/urheilun pariin

Vamman sattuessa

Kuntoutus ja Return to Sports harjoittelu ovat tarpeen urheilijan tai liikkujan vammautuessa. Tyypillisiä tilanteita ovat erilaiset kiputilat, rasitusvammat tai loukkaantumiset. Urheilufysioterapeutti ymmärtää eri kudosten paranemisaikataulut ja rakentaa tämän pohjalta suuntaviivat kuntouttavasta harjoittelusta kohti progressiivisesti etenevää paluuta lajin/ liikunnan pariin. Kuntoutumisen aikana toteutetaan korvaava ja ylläpitävää harjoittelua ominaisuuksille ja kehon osa-alueille, joita voi harjoittaa kuntoutumisen aikana. Ennen paluuta kilpailun pariin on Return to Sports harjoittelu erittäin tärkeää tehokkaan ja turvallisen paluun kannalta. Ominaisuuksiltaan liian heikoksi jäänyt urheilija/kuntoilija on kohonneessa riskissä vammautua uudelleen.

Hinta, vaiva ja aika

Jotta urheilufysioterapialla olisi tuloksellista tulee asiakkaan usein manuaalisen terapian lisäksi sitoutua säännölliseen ja riittävän kestoiseen harjoitteluun voima-, tuki-, tai liikekontrollin osalta. Tällä mahdollistetaan vääristä liikemalleista poisoppiminen, eri ominaisuuksien, kuten liikkuvuuden ja lihasvoiman kehitys ja pysyvät muutokset kehon lihastasapainossa. Usein harjoitteet voidaan kuitenkin yhdistää muuhun liikkumiseen tai urheiluun, jolloin ajankäytöllisesti harjoittelu ei vaadi paljoa, ja säännöllisyys toteutuu helpommin.

Miksi saat tuloksia

Urheilufysioterapeutti on erikoistunut suunnittelemaan ja toteuttamaan urheilijan/kuntoilijan ennaltaehkäisevää harjoittelua, optimoimaan harjoittelun kuormittavuutta tai vamman sattuessa kuntouttamaan urheilijalle optimaalisella aikataululla. Urheilufysioterapeutilla on vankka tietotaito toimia niin kasvuikäisten, kilpaurheilijoiden, kuin kuntoliikkujien vaatimusten mukaisesti.

Urheilufysioterapeutin koulutus sisältää urheilijan kuormitusfysiologiaa sekä kudosten paranemisprosesseja, liikkeen terveellisyyden ja urheilullisuuden sekä liikevariaatioiden tutkimista, testaamista ja harjoittamista, suunnittelua sekä fyysisen harjoittelun eri osa-alueita, kuten voiman eri lajien (maksimi-, nopeus-, kestovoima) ja kestävyysharjoittelun (aerobinen/anaerobinen, hapenottokyky) teoriaa ja käytäntöä.

Kuinka aloitat

Lihastasapainokartoitus on ensi askel

Lihastasapainokartoituksilla selvitetään urheilijan/liikkujan kehon hallintaa, sekä kuormittumista. Puutteellinen tai väärä kuormittaminen aiheuttaa usein rasitusvammoja, sekä altistaa urheiluvammoille (lihasvammat ja -repeämät, rasitusmurtumat, nivelvammat,, selkäkipu ym).

Urheilijan / kuntoilijan rasitusvammat ovat aina ennaltaehkäistävissä hyvällä valmennuksella, huolellisella lajianalyysillä ja kuormittumisen analysoinnilla. Myös alttius tapaturmaisille urheiluvammoille on usein nähtävissä jo ennen varsinaista tapaturmaa. Puutteellinen kuormittuminen saattaa myös hidastaa tai estää urheilijan ja yhtä lailla kuntoilijan kehityksen.

Lihastasapainokartoitus sisältää:

 • Nivelten liikekontrollin testauksen (alue, liikesuunta, teho)
 • Motorinen kontrolli
 • Nivelten liikkuvuudet ja kompensaatiot
 • Lihas- ja hermokudoksen liikkuvuus
 • Henkilökohtainen palaute sekä yksilölliset harjoitteet
 • tarvittaessa askelanalyysi