DNS-Dynamic Neuromuscular Stabilization

DNS on kokonaisvaltainen lähestymistapa tuki- ja liikuntaelimistön kuntoutukseen ja fyysisen suorituskyvyn tehostamiseen. Tämä lähestymistapa auttaa sinua rakentamaan luonnollisen, voimakkaan ja dynaamisen keskivartalotuen, joka on edellytys koko kehomme tehokkaalle ja kivuttomalle toiminnalle; kun keskivartalotuki toimii, myös olkapäät, lonkat, polvet ja niska- hartia-alue toimivat paremmin.

DNS lähestymistavan kautta opit luonnollisen palleahengityksen, joka on iso edellytys keskivartalotuen toiminnalle. Hengitysharjoitukset auttavat myös kroonisissa, sekä akuuteissakin selkäkivuissa ja muissa kehon ja mielen ylijännitystiloissa. Ne antavat sinulle itselle työkaluja esim. noidannuolen (selkäkrampin) rentouttamiseen ja myös niska- ja pääkipujen helpottamiseen. Monilla ihmisillä tuki- ja liikuntaelinongelmien taustalla onkin pitkään jatkunut virheellinen hengitystapa, joka on voinut kehittyä vaikka onnettomuuden tai stressaavan elämäntilanteen vaikutuksesta. Kun hengitysmalli korjaantuu, luo se edellytykset luonnolliselle ja voimakkaalle keskivartalotuelle.

DNS lähestymistavan kautta opit luonnollisen palleahengityksen, joka on iso edellytys keskivartalotuen toiminnalle. Hengitysharjoitukset auttavat myös kroonisissa, sekä akuuteissakin selkäkivuissa ja muissa kehon ja mielen ylijännitystiloissa. Ne antavat sinulle itselle työkaluja esim. noidannuolen (selkäkrampin) rentouttamiseen ja myös niska- ja pääkipujen helpottamiseen. Monilla ihmisillä tuki- ja liikuntaelinongelmien taustalla onkin pitkään jatkunut virheellinen hengitystapa, joka on voinut kehittyä vaikka onnettomuuden tai stressaavan elämäntilanteen vaikutuksesta. Kun hengitysmalli korjaantuu, luo se edellytykset luonnolliselle ja voimakkaalle keskivartalotuelle.

Se lähtee liikkeellee ISSS (integrated spinal stabilazing system), eli selän tukijärjestelmän  aktivoinnista. ISSS aktivaatio on voinut estyä lapsuuden kehityksessä tapahtuvien ongelmien, tapaturmien (kivun välttely) ja/tai opittujen liikkumisemallien (kulttuurissa vallitsevat liikkumismallit) vaikutuksesta tai yhteisvaikutusesta.

Selkärangan ja keskivartalon stabilisaation aikana selän ojentajat työskentelevät jatkuvasti. Ensin syvät selkälihakset aktivoituvat ja pinnalliset selkälihakset alkavat työskentelemään, kun taakka kasvaa. Näiden toimintaa tasapainottaa yhteistyö koukistajien kanssa, jonka muodostaa syvien kaulan koukistajien, sekä pallean, vatsalihasten ja lantionpohjan lihasten yhteistoiminta. Selkärangan, lantion ja keskivartalon stabilisaatio luo edellytykset myös raajojen liikkeille.

Anatomiset ideaalimallit ovat melko tarkkaan määriteltyjä, motoriseen toimintaan liittyvät mallit puolestaan melko epätarkkaan määriteltyjä, eli niissä on paljon eri koulukuntia. DNS vertaa motorisia malleja terveeseen, normaalisti kehittyneeseen vauvaan. Tämä on siis ideaali malli. Nämä motoriset mallit näkyvät aikuisuuden perusliikkumisessa ja myös urheilussa. DNS rakentuu kehityskinesiologian, eli kehittyvän tuki- ja liikuntaelimistön neurofysiologisten periaatteiden varaan.

Tästä lähestymistavasta hyötyvät kaikki tuki- ja liikuntaelin ongelmista kärsivät, sekä urheilijat ja arkiliikkujat, jotka haluavat parantaa suorituskykyään ja ehkäistä vammojen syntymistä.